آدرس و شماره تماس تمامی دادگاه ها و مجتمع های قضایی تهران

آدرس و شماره تماس تمامی دادگاه ها و مجتمع های قضایی تهران

8 مارس 2021

  تملامی اطلاعات دادگاه های تهران . برای دادخواهی از حق خود باید چه اقداماتی انجام دهیم ؟ آیا نهاد یا ارگانی هست که بتواند به این امر رسیدگی نماید ؟ در مواجهه با مشکلات قضایی اولین مسئله ای که به ذهن انسان متبادر می شود این است که شکایت و تظلم خواهی خود را به چه کسی باید ابراز کند ...

ادامه مطلب