نحوه نوبت گیری از شعبه های دادگاه

نحوه نوبت گیری از شعبه های دادگاه

13 ژانویه 2021

  نحوه نوبت گیری از شعبات دادگاه . پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات تقریبا تمام جنبه های زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار داده و بسیاری از مسائل را دست خوش تغییرات بزرگی کرده است . یکی از حوزه هایی که در عصر ارتباطات دچار تغییرات بزرگی شده است بدون شک دادگستری کشور بوده است که سعی بر این داشته که تا ...

ادامه مطلب