نحوه اجرای اسناد تنظیمی در کشور های مختلف چگونه است ؟

نحوه اجرای اسناد تنظیمی در کشور های مختلف چگونه است ؟

10 می 2021

  وضعیت اسناد لازم الاجرای خارجی در کشور های مختلف  . در مورد اسناد صادره در خارج از کشور با توجه به این که اجرای بی چون و چرای این اسناد با حاکمیت ملی کشور ها در تعارض است ، در کشور های مختلف از دو راه حل مشکل شده است . یکی اینکه برای اجرای اسناد در ابتدا آن ها را ...

ادامه مطلب