جرایم مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در سال 2021

جرایم مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در سال 2021

14 ژوئن 2021

  مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در حقوق بین الملل  . قاچاق مهاجران از جمله مصادیق جرائم سازمان یافته فرا ملی است . به طور کلی سفر به شیوه قاچاق به دلیل مخفیانه و غیر قانونی بودن آن ، همیشه با خطر همراه است . خطراتی چون غرق شدن در دریا ، دستگیری از سوی پلیس ، عدم تعهد قاچاقچیان بعد از ...

ادامه مطلب