وکیل بین المللی-وکیل ایرانیان خارج از کشور

وکیل بین المللی-وکیل ایرانیان خارج از کشور

16 ژوئن 2020

  وکیل بین المللی کیست؟ وکیل بین المللی معمولا زمانی مورد توجه و پیگیری قرار میگیرد که برای فردی که تابع یک کشور دیگریس در یک کشور دیگر مشکل قضایی ، کیفری ،خانوادگی یا .....پیش می آید. معمولا افراد در کشورهای دیگر از آنجایی که با قوانین و سازوکار آن کشور آشنایت ندارند با پیش آمدن مشکلی سریعا به دنبال ...

ادامه مطلب