انواع و روش های پرداخت در قرارداد های بین المللی

انواع و روش های پرداخت در قرارداد های بین المللی

28 فوریه 2022

  روش های پرداخت در قرارداد های بین المللی  . یکی از موضوعات اساسی هر قرارداد بین المللی ، بهای قرارداد است که باید در عوض تسلیم کالا یا ارائه به فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات پرداخت شود . بهای قرارداد ممکن است در زمان انعقاد قرارداد به صورت مقطوع ، آحاد بها و یا به صورت هزینه به اضافه سود ...

ادامه مطلب