ضمانت نامه های بین المللی چیست؟

ضمانت نامه های بین المللی چیست؟

19 فوریه 2022

  ضمانت نامه های بین المللی  . در عصر حاضر ، معاملات تجاری بین المللی با شبکه ای از ضمانتها همراه است . در محیط بین المللی که تجار به راحتی نمی توانند حقوق قراردادی خود را اجرا نمایند و خسارات ناشی از نقض را جبران کنند ، ضمانت ها بخش لاینفکی از روابط تجاری بین المللی را ایجاد می نمایند . فرض ...

ادامه مطلب