قرارداد های الکترونیک

قرارداد های الکترونیک

16 مارس 2021

  قرارداد های الکترونیکی  . قرارداد لازمه تجارت است . در واقع ، تجارت متشکل از توافق هایی است که افراد در حوزه های مختلف به عمل می آورند و نتیجه آن به صورت های مختلف ، از جمله نقل و انتقال کالا ها و خدمات نمایان می شود .قرارداد تجارت الکترونیکی ، علی القاعده از همان قواعدی تبعیت می کند که ...

ادامه مطلب