تجارت متقابل در حقوق بین الملل

تجارت متقابل در حقوق بین الملل

8 مارس 2022

  مفهوم و تاریخچه تجارت متقابل در حقوق بین الملل  . تبادل کالا با کالا بدون دخالت پول یکی از قدیمی ترین شیوه های تجارت داخلی و خارجی بوده است . قبل از اینکه پول به مفهوم امروزی بوجود آید ، معاوضه کالا با کالا تنها از طریق تجارت تلقی می شد و در نتیجه حجم مبادلات تجاری بسیار ناچیز بود ، ...

ادامه مطلب