شرایط و مراحل دقیق شکایت از پزشک به دلیل خطای پزشکی 1400

شرایط و مراحل دقیق شکایت از پزشک به دلیل خطای پزشکی 1400

11 اکتبر 2021

  نحوه شکایت از پزشک به دلیل خطای پزشکی . مسئله نارضایتی، شكايت و دادخواهي بيماران از پزشكان معالج، به علت خطای پزشکی و خطاهاي تشخيصي و درماني، از مسائل مهم و مبتلا به جامعه ميباشد. امروزه علي رغم تلاش هاي پزشكان و كادر درماني و با وجود بهره وري از امكانات در دسترس، ميزان نارضايتي و شكايت بيماران رو به ...

ادامه مطلب