خشونت علیه زنان در حقوق کیفری بین المللی 2021

خشونت علیه زنان در حقوق کیفری بین المللی 2021

11 می 2021

  جرایم علیه زنان  . تعریف و مصادیق جرایم علیه زنان  . جنسیت واقعیتی انکار ناپذیر در نظام آفرینش است . جنسیت در جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت و جرایمی که می تواند مبتنی بر جنسیت باشد تجلی پیدا می کند . کمیته منع تبعیض علیه زنان ، خشونت مبتنی بر جنسیت را خشونت هدایت شده علیه یک زن به سبب ...

ادامه مطلب