تفکیک املاک چیست و چه تفاوت هایی با افراز دارد ؟

تفکیک املاک چیست و چه تفاوت هایی با افراز دارد ؟

2 فوریه 2022

تفکیک املاک . اگر اشخاصی نسبت به ملکی مالکیت مشاع داشته باشند و به هر دلیلی قصد منتفی ساختن مالکیت مشاعی خود را داشته باشند باید از طریق یکی از نهاد های قانونی این عمل را انجام دهند یعنی باید آن نهادی را که قانون گذار تعیین نموده با رعایت شرایط و ضوابط خاص خود انجام دهند تا قانونگذار اشاعه در ...

ادامه مطلب