تکلیف قضات در مواجه با تعارض ، ابهام ، اجمال یا عدم وجود قوانین

تکلیف قضات در مواجه با تعارض ، ابهام ، اجمال یا عدم وجود قوانین

1 مارس 2021

  مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد یا اصلا قانونی در مورد موضوع مطروحه وجود نداشته باشد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی ...

ادامه مطلب