جایگاه حریم خصوصی در قوانین ایران و بین الملل

جایگاه حریم خصوصی در قوانین ایران و بین الملل

3 آگوست 2021

  حریم خصوصی و جایگاه آن در قوانین ایران و اسناد بین المللی . امروزه حریم خصوصی و لزوم حمایت از آن در عالم حقوق به عنوان یک اصل مهم شناخته می شود . حمایت از این حق شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم می سازد ، حریم خصوصی ماهیتا به نحوی است که امکان تعریف ...

ادامه مطلب