انواع و تاریخچه اصطلاحات تجاری بین المللی

انواع و تاریخچه اصطلاحات تجاری بین المللی

26 فوریه 2022

  اصطلاحات تجاری بین المللی ( اینکوترمز ) . استفاده از اصطلاحات تجاری بین المللی از قبیل fob  یا cif  در قرارداد های فروش بین المللی بسیار رایج است ؛ به نحوی که امروزه کمتر قرارداد فروشی پیدا می شود که فاقد ارجاع به این اصطلاحات باشد . با استفاده از این اصطلاحات تجاری ، خریداران و فروشندگان نسبت به ساده سازی ...

ادامه مطلب