دادگاه های بین المللی کیفری چه دادگاه هایی هستند و در کجا قرار دارند ؟

دادگاه های بین المللی کیفری چه دادگاه هایی هستند و در کجا قرار دارند ؟

23 ژانویه 2021

  کدام دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را دارند ؟ . دادگاه های بین المللی کیفری  . اندیشه مجازات جنایتکارانی که حوزه عمل آن ها سطح وسیعی از مناطق دنیا را تحت تاثیر قرار داده و نظم عمومی بین المللی را مختل می کند ، از دیرباز در ذهن عدالت جو و متنفر از ظلم بشر وجود داشته است . ...

ادامه مطلب
انواع جنایات و جرایم بین المللی

انواع جنایات و جرایم بین المللی

20 ژانویه 2021

  جرایم بین المللی یا جنایات بین المللی چیست ؟ . وقتی جنایتی در سطح بین الملل و به وسعت سرزمین ها اتفاق می افتد اولین موضوعی که ذهن انسان را درگیر خود می کند این است که چه کسی قرار است با این اعمال مقابله کند به عنوان مثال اگر جرمی در داخل یک کشور اتفاق بیوفتد سازمان های قضایی ...

ادامه مطلب