انواع جنایات و جرایم بین المللی

انواع جنایات و جرایم بین المللی

20 ژانویه 2021

  جرایم بین المللی یا جنایات بین المللی چیست ؟ . وقتی جنایتی در سطح بین الملل و به وسعت سرزمین ها اتفاق می افتد اولین موضوعی که ذهن انسان را درگیر خود می کند این است که چه کسی قرار است با این اعمال مقابله کند به عنوان مثال اگر جرمی در داخل یک کشور اتفاق بیوفتد سازمان های قضایی ...

ادامه مطلب