حقوق و علم حقوق

حقوق و علم حقوق

20 آوریل 2020

  علم حقوق و تقسیمات آن حقوق در لغت و اصطلاح حقوق در معنی جمع کلمه عربی حق و کلمه حق به معنای امتیاز یا خواسته معقول یک فرد در یک جامعه یا مکان میباشد  و در اصطلاح مجموعه ای از قوانین یا  قواعد است که از طرف دولت هر کشور یا موسسات اجتماعی جهت تنظیم رفتار و منش انسان ...

ادامه مطلب