نحوه اثبات خودزنی طرف مقابل و شکایت از آن

نحوه اثبات خودزنی طرف مقابل و شکایت از آن

19 سپتامبر 2021

  چرا خودزنی ؟ . امروزه خود زنی در سراسر کشور برای گرفتن دیه شیوع پیدا کرده است ؛ زیرا بر اساس قوانین ایران افرادی که به اشخاص دیگر خسارت جسمی می زنند، ملزم به پرداخت دیه هستند و افراد این راه را برای پر کردن شکم گرسنه خود انتخاب کرده اند؛ از طرفی نرخ دیه به صورت سالیانه تعیین می ...

ادامه مطلب