مستاجر در چه مواقعی می تواند از موجر(صاحب ملک ) شکایت نماید ؟

مستاجر در چه مواقعی می تواند از موجر(صاحب ملک ) شکایت نماید ؟

16 اکتبر 2021

  مستاجر در چه مواردی و چگونه می تواند از موجر (مالک) شکایت کند ؟ . روابط حقوقی مربوط به اجاره در ایران به واسطه فراگیر بودن معظلات حقوقی بین موجر و مستاجر ، حجم وسیعی از موضوعات و منازعات حقوقی را به خود اختصاص داده است. کثرت جمعیت مستاجرین در ایران ضرورت پرداختن به این بحث را افزون ساخته است. ...

ادامه مطلب