دفاعیات بیان شده در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

دفاعیات بیان شده در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

27 ژوئن 2021

  دفاعیات در حقوق کیفری بین الملل  . یکی از مسائل اساسی و بنیادین در حقوق کیفری ملی و هم چنین حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است . این مساله از زمان محاکمات نورنبرگ و توکیو اهمیت مضاعف یافته است به نحوی که اختلاف نظر ها در باب این مساله تنها محدود به دادگاه ها نیست بلکه حقوق دانان حقوق کیفری ...

ادامه مطلب