دلایل عدم استرداد مجرمین به کشور

دلایل عدم استرداد مجرمین به کشور

17 فوریه 2021

  استرداد مجرمین  . استرداد . استرداد عبارت است از باز پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که پس از ارتکاب جرم از آنجا گریخته است . بدیهی است این باز پس گرفتن توسط کشور هایی به عمل می آید که یا جرم در سرزمین آن ها واقع شده و واجد صلاحیت سرزمینی اند ، یا مجرم تابعیت آن ها را داشته ...

ادامه مطلب