چگونه می توان در تصادف از راننده فراری شکایت کرد و دیه گرفت ؟

چگونه می توان در تصادف از راننده فراری شکایت کرد و دیه گرفت ؟

4 اکتبر 2021

  دیه مصدوم در تصادف با راننده فراری . شهر پر از انواع و اقسام خودرو ها شده و این وسایل اگرچه امتیازات زیادی برای زندگی بشر دارند اما استفاده از آنها همراه با ریسک و خطر است. تصادف مهم ترین خطری است که این وسایل برای شهروندان به همراه دارد. هر روز جان برخی از شهروندان در برخورد با این ...

ادامه مطلب