راه های دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

راه های دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

6 فوریه 2022

  وحدت حقوقی بین المللی  . از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحد الشکل در سطح داخلی و بین المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دانشمندان حقوقی در صدد بودند که حقوق را در قالب اصول بدیهی و به شیوه کاملا منطقی ارائه کنند به نحوی که همه جا دفاع پذیر و مقبول باشد . رشد ملی گرایی در ...

ادامه مطلب