موارد رد و جرح داور در حقوق ایران و حقوق بین المللی

موارد رد و جرح داور در حقوق ایران و حقوق بین المللی

11 فوریه 2022

  رد و جرح داور در حقوق ایران و حقوق بین المللی . ایراد به صلاحیت و شایستگی داور ، حق و ضمانتی به نفع طرفین داوری برای اطمینان از شایستگی داور می باشد . این حق معمولا در قواعد و قوانین داوری ملی و بین المللی از آن با عنوان جرح داور یاد شده است ، در تامین روند صحیح داوری ...

ادامه مطلب