مقایسه نهاد وکالت در نظام حقوقی انگلستان و ایران

مقایسه نهاد وکالت در نظام حقوقی انگلستان و ایران

27 دسامبر 2020

  مقایسه کلی نظام حقوقی انگلستان و ایران . نظام حقوقی انگلستان  . مشاغل حقوقی در انگلستان و ولز به دو شاخه مجزا در سیستم حقوقی تقسیم می شوند ، وکلای سولیسیتر  و وکلای باریستر . وکلای سولیسیتر تمایل دارند که در عمل خصوصی با دیگران کار کنند و به طور کلی اولین تماس برای کسانی هستند که به مشاوره حقوقی مراجعه می ...

ادامه مطلب