وضعیت فقهی و حقوقی شرکت های هرمی

وضعیت فقهی و حقوقی شرکت های هرمی

2 می 2021

  سازو کار شرکت های هرمی . زمانی که در خصوص شرکت های هرمی صحبت می شود آنچه که به ذهن متبادر می شود این است که هر شخصی باید تعدادی زیرمجموعه جذب نماید تا به سود برسد بدون اینکه اصلا بدانیم سازوکار این شرکت ها به چه نحوی است فارغ ازین که بعضی از شرکت های هرمی ممکن است در ...

ادامه مطلب