سرقفلی و امکان توقیف آن در روابط موجر و مستاجر

سرقفلی و امکان توقیف آن در روابط موجر و مستاجر

31 اکتبر 2021

  بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت . سرقفلی که در قانون قدیمی روابط موجر و مستاجر با نام ( حق کسب و پیشه یا تجارت) شناخته می شد، حقی است که قانونگذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته بود تا از آن ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. اولین نکته که ...

ادامه مطلب