سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟

16 ژانویه 2021

  سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ . سرمایه گذاری . این روزها جذب سرمایه گذارخارجی یکی از دغدغه های فکری جامعه است . اما هدف از پذيرش سرمايه گذاري خارجي چيست؟ قطعاً پذيرش سرمايه گذاري خارجي در كشور باعث كمك به رشد و توسعه اقتصادي، افزايش فرصت هاي شغلي، اخذ و توسعه فناوري و مــهــارت هاي مديريتي و همچنین افزایش كيفيت توليدات و توان ...

ادامه مطلب