کودک همسری از دید حقوق ایران و قوانین بین الملل

کودک همسری از دید حقوق ایران و قوانین بین الملل

12 دسامبر 2020

  کودک همسری قصه پر درد این روزها  .  نکاح در فقه  . نکاح یا ازدواج ایجاد پیوند میان دختر و پسر ، برای شروع زندگی مشترک است که با صیغه عقد نکاح صورت می گیرد . عمل ازدواج در اسلام عملی مستحب است که در بسیاری از موارد واجب نیز شده است و آنرا سنت پیامبر برشمرده و جزو مهم ترین و ...

ادامه مطلب