معرفی کامل نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی

معرفی کامل نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوقی رومی ژرمنی

15 فوریه 2021

  نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا . پیدایش نظام حقوقی کامن لا . قرون وسطی در انگلستان دوره تشکیل محاکم سلطنتی و توسعه صلاحیت آن ها از یک طرف و آغاز تکامل کامن لا از طرف دیگر است .به طوری که در ابتدای پادشاهی سلسله تودور ها در سال 1485 میلادی محاکم محلی دادگاه های فئودالی از اعتبار افتاده و ...

ادامه مطلب
شرایط فعالیت شرکت های خارجی در ایران

شرایط فعالیت شرکت های خارجی در ایران

10 ژانویه 2021

  نحوه فعالیت شرکت های خارجی . شرکت چیست ؟ . شرکت در لغت به معنای شریک شدن ، انباز گشتن و همدست شدن در انجام کاری می باشد . در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت اند از شرکت مدنی و شرکت تجاری . مطابق ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ...

ادامه مطلب