شرایط فعالیت شرکت های خارجی در ایران

شرایط فعالیت شرکت های خارجی در ایران

10 ژانویه 2021

  نحوه فعالیت شرکت های خارجی . شرکت چیست ؟ . شرکت در لغت به معنای شریک شدن ، انباز گشتن و همدست شدن در انجام کاری می باشد . در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت اند از شرکت مدنی و شرکت تجاری . مطابق ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ...

ادامه مطلب