توهین و فحاشی در قوانین کشور

توهین و فحاشی در قوانین کشور

4 اکتبر 2020

   توهین و فحاشی در قانون جمهوری اسلامی ایران امروزه با توجه به مشکلات روزمره که مردم کشور ما با آن رودرو هستند آستانه تحمل ها کم شده و با کوچک ترین مشکل پیش آمده ، افراد شروع به ابراز ناراحتی خود بصورت فحاشی و توهین نسبت به طرف مقابل میکنند ، اما باید دانست که در جملات و کلماتی ...

ادامه مطلب