تعریف کلی مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن در کشور پذیرنده 2021

تعریف کلی مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن در کشور پذیرنده 2021

16 ژوئن 2021

  تعریف کلی مهاجرت . مهاجرت یکی از پدیده های مهم جمعیت شناختی و یکی از جنبه های تحلیل جمعیت است ، پدیده ای که به نقل و انتقال سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط می شود . مهاجرت و جابجایی مکانی انسان ها ، به عنوان موضوعی پایدار در رشته های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی ، توجه پژوهشگران ...

ادامه مطلب