نحوه پیگیری پرونده قضایی

نحوه پیگیری پرونده قضایی

21 سپتامبر 2020

  چگونه پرونده قضایی را با شماره ملی پیگیری کنیم ؟ پیگیری پرونده های قضایی بدون مراجعه به دادگاه با پیشرفت و توسعه فضای مجازی دسترسی و آگاهی از تمامی مراحل ،روند کار پرونده و حکم ارسالی دادگاه بسیار آسان شده است و دیگر همانند گذشته نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و تنها با شماره ملی خود می توانید از تمامی ...

ادامه مطلب