بایدها و نبایدهای نگارش اظهارنامه چیست؟

بایدها و نبایدهای نگارش اظهارنامه چیست؟

15 جولای 2021

  اظهار نامه چیست ؟ . . اظهارنامه نهادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و در مواردی که شخصی بخواهد حق خود را به صورت رسمی مطالبه کند می تواند به جای پیامک ، ایمیل ، واتس اپ و ... از آن استفاده نماید . در بسیاری از موارد ما می توانیم به وسیله اظهار نامه موضوعی را ...

ادامه مطلب