فرصت های شغلی وکیل بین المللی

فرصت های شغلی وکیل بین المللی

4 آوریل 2021

  موقعیت های شغلی در حقوق بین الملل . حقوق بین الملل یک رشته آکادمیک بین رشته ای برای دانشجویانی است که به مسائل فرامرزی و بین المللی مانند تجارت بین المللی و حقوق بشر علاقه مند هستند. در زمینه حقوق بین الملل به طور معمول دو مسیر شغلی وجود دارد. یکسری از دانشجویان علاقه مند به سیاستگذاری و ارزیابی میزان ...

ادامه مطلب