تجارت متقابل در حقوق بین الملل

تجارت متقابل در حقوق بین الملل

8 مارس 2022

  مفهوم و تاریخچه تجارت متقابل در حقوق بین الملل  . تبادل کالا با کالا بدون دخالت پول یکی از قدیمی ترین شیوه های تجارت داخلی و خارجی بوده است . قبل از اینکه پول به مفهوم امروزی بوجود آید ، معاوضه کالا با کالا تنها از طریق تجارت تلقی می شد و در نتیجه حجم مبادلات تجاری بسیار ناچیز بود ، ...

ادامه مطلب
عرف بین المللی چیست؟

عرف بین المللی چیست؟

5 مارس 2022

  عرف بین المللی  . عرف قاعده ای است که به دنبال تکرار رفتار های یکسان شکل گرفته و ایجاد التزام کرده باشد ، بدین ترتیب ما از یک رسم و رسوم ساده که ناشی از یک عادت بوده پا فراتر نهاده به عرف که محیط اجتماعی موید آن است و خصیصه الزام آور بودن آن را مورد شناسایی قرار می ...

ادامه مطلب
انواع و روش های پرداخت در قرارداد های بین المللی

انواع و روش های پرداخت در قرارداد های بین المللی

28 فوریه 2022

  روش های پرداخت در قرارداد های بین المللی  . یکی از موضوعات اساسی هر قرارداد بین المللی ، بهای قرارداد است که باید در عوض تسلیم کالا یا ارائه به فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات پرداخت شود . بهای قرارداد ممکن است در زمان انعقاد قرارداد به صورت مقطوع ، آحاد بها و یا به صورت هزینه به اضافه سود ...

ادامه مطلب
انواع و تاریخچه اصطلاحات تجاری بین المللی

انواع و تاریخچه اصطلاحات تجاری بین المللی

26 فوریه 2022

  اصطلاحات تجاری بین المللی ( اینکوترمز ) . استفاده از اصطلاحات تجاری بین المللی از قبیل fob  یا cif  در قرارداد های فروش بین المللی بسیار رایج است ؛ به نحوی که امروزه کمتر قرارداد فروشی پیدا می شود که فاقد ارجاع به این اصطلاحات باشد . با استفاده از این اصطلاحات تجاری ، خریداران و فروشندگان نسبت به ساده سازی ...

ادامه مطلب
ضمانت نامه های بین المللی چیست؟

ضمانت نامه های بین المللی چیست؟

19 فوریه 2022

  ضمانت نامه های بین المللی  . در عصر حاضر ، معاملات تجاری بین المللی با شبکه ای از ضمانتها همراه است . در محیط بین المللی که تجار به راحتی نمی توانند حقوق قراردادی خود را اجرا نمایند و خسارات ناشی از نقض را جبران کنند ، ضمانت ها بخش لاینفکی از روابط تجاری بین المللی را ایجاد می نمایند . فرض ...

ادامه مطلب
نحوه ایجاد حقوق بین الملل بشردوستانه

نحوه ایجاد حقوق بین الملل بشردوستانه

16 فوریه 2022

  روند ایجاد حقوق بین الملل بشر دوستانه  . در گذشته ، حقوق بین الملل بر توافق و تراضی اراده دولت ها استوار بود و دولت ها تنها تابعین حقوق بین الملل بشمار می آمدند . موقعیت فرد در حقوق بین الملل تا اوایل قرن بیستم تا حدود زیادی نادیده گرفته شده بود تا این که حقوقدانانی چون لئون دوگی و ژرژ ...

ادامه مطلب
بودجه سازمان های بین المللی از کجا تامین میشود؟

بودجه سازمان های بین المللی از کجا تامین میشود؟

13 فوریه 2022

  تامین بودجه سازمان های بین المللی  . سازمان های بین المللی در بسیاری از زمینه ها در روابط بین المللی خود همانند دولت ها عمل می نمایند ، اما در ارتباط با تامین مالی ، تفاوت های زیادی با دولت ها دارند . سازمان های بین المللی نهاد هایی عام المنفعه و غیر انتفاعی هستند  و اصولا فعالیت های تجاری و ...

ادامه مطلب
موارد رد و جرح داور در حقوق ایران و حقوق بین المللی

موارد رد و جرح داور در حقوق ایران و حقوق بین المللی

11 فوریه 2022

  رد و جرح داور در حقوق ایران و حقوق بین المللی . ایراد به صلاحیت و شایستگی داور ، حق و ضمانتی به نفع طرفین داوری برای اطمینان از شایستگی داور می باشد . این حق معمولا در قواعد و قوانین داوری ملی و بین المللی از آن با عنوان جرح داور یاد شده است ، در تامین روند صحیح داوری ...

ادامه مطلب
نحوه یکسان سازی قوانین بین المللی توسط سازمان های بین المللی

نحوه یکسان سازی قوانین بین المللی توسط سازمان های بین المللی

8 فوریه 2022

  سازمان های بین المللی و فعالیت های آنها در زمینه یکسان سازی حقوق  . در قرن بیستم تعداد زیادی سازمان و موسسه بین المللی تاسیس گردید که در زمینه ایجاد مقررات متحدالشکل و هماهنگ در سطح بین الملل فعال اند و موفقیتهای زیادی را نیز در این خصوص کسب کرده اند . دامنه فعالیت و تاثیر برخی از این سازمان ها ...

ادامه مطلب
راه های دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

راه های دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

6 فوریه 2022

  وحدت حقوقی بین المللی  . از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحد الشکل در سطح داخلی و بین المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دانشمندان حقوقی در صدد بودند که حقوق را در قالب اصول بدیهی و به شیوه کاملا منطقی ارائه کنند به نحوی که همه جا دفاع پذیر و مقبول باشد . رشد ملی گرایی در ...

ادامه مطلب