نسخ قوانین وانواع آن در حقوق ایران

نسخ قوانین وانواع آن در حقوق ایران

6 فوریه 2021

  نسخ قوانین چیست ؟ . نسخ قوانین در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معین وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود . در خصوص تقسیم بندی نسخ ، به دو نوع صریح و ضمنی اختلاف نظر وجود دارد ، عده ای قائل بر این ...

ادامه مطلب