وکیل خانواده

وکیل خانواده

18 می 2020

  مفهوم خانواده در مفهوم کلی خانواده به گروهی از افراد که با یکدیگر  از طریق یکسری از تمایلات ،محل زندگی،خون،و.....وابستگی یکسانی دارند،گفته میشود. طبق تعریف سازمان ملل متحد خانواده به گروه های دو یا چند نفری گفته میشود که با یکدیگر زندگی میکنند،درآمدی مشترک برای تهییه غذا،مایحتاج زندگی و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون یا ...

ادامه مطلب