قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا چیست و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟

قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا چیست و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟

30 می 2021

  تفاوت قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا  . قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ، در سال 1379 تغییر یافت و اکنون نیز در حال اجراست . هرچند کلیات و اصول قانون سابق است اما بعضی از اصطلاحات نا مانوس و مصادیق متروک از آن حذف شده است مثل تقسیم دادرسی ها به عادی و اختصاری یا بعضی از ...

ادامه مطلب