اتباع افغانستانی چگونه می توانند گواهینامه رانندگی بگیرند ؟

اتباع افغانستانی چگونه می توانند گواهینامه رانندگی بگیرند ؟

27 جولای 2021

  طریقه اخذ گواهینامه برای اتباع افغانستانی  . رانندگی از اموری است که بسیاری از افراد برای انجام امور روزمره خود به آن نیازمند هستند ؛ از ملزومات رانندگی بعد از یادگیری مهارت آن دریافت اجازه قانونی رانندگی است که به آن گواهینامه می گویند ؛ اخذ گواهینامه برای اتباع خارجی در ایران یکسری پیچیدگی ها و شرایطی دارد که در ...

ادامه مطلب