مرجع انتخاب وکیل تسخیری

وکیل تسخیری- دفتر وکالت علی محسن زاده

وکیل تسخیری کیست؟

  وکیل تسخیری به چه کسی گفته میشود؟ چگونه و با چه شرایطی میتوان وکیل تسخیری داشت؟  براساس قانون جمهوری اسلامی ،وکیل تسخیری وکیلی است برای دفاع از حق و...