مقررات ساختمان های پیش فروش شده

پیش فروش ساختمان

چه پیش فروش ساختمان هایی قابل اطمینان است ؟

  تمامی اطلاعاتی که باید در رابطه با پیش فروش ساختمان ها داشته باشیم  افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی ، زمین و تبع افزایش قیمت ساختمان، سازندگان...