برچسب: مهاجران افغانستانی

مهاجران افغانستانی در ایران

وکالت مهاجران افغانستانیوکالت مهاجران افغانستانی  مشکلات وکالتی افغانستانی های مقیم ایران در طی سالیان طولانی بسیاری از مهاجران و پناهجویان افغانستانی به دلایل جنگ های طولانی و عدم اشتغال به کشور ایران مهاجرت کرده