تصرف عدوانی و نحوه اثبات مالکیت

تصرف عدوانی و نحوه اثبات مالکیت

7 نوامبر 2021

  تصرف عدوانی چیست ؟ . تصرفی که از آن به ید تعبیر میشود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخصی بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه ...

ادامه مطلب