برچسب: نحوه شکایت از مالک به دلیل تاخیر در پس دادن پول پیش

مستاجر در چه مواقعی می تواند از موجر(صاحب ملک ) شکایت نماید ؟مستاجر در چه مواقعی می تواند از موجر(صاحب ملک ) شکایت نماید ؟  مستاجر در چه مواردی و چگونه می تواند از موجر (مالک) شکایت کند ؟ . روابط حقوقی مربوط به اجاره در ایران به واسطه فراگیر بودن معظلات حقوقی بین