نحوه و مراحل مال مشاع

نحوه افراز املاک

نحوه افراز و تقسیم املاک مشاع

افراز اموال به چه معناست ؟ . گاهی اوقات پیش می آید که دو نفر به صورت اشتراکی در ملکی مالکیت دارند و بنا به هر دلیلی قصد فروش دارند...