وکالت امور حقوق کیفری

وکالت امور حقوق کیفری

11 می 2020

  حقوق کیفری و عوامل مربرط به آن حقوق کیفری یا حقوق جنایی شاخه ای از علم حقوق است که  به بررسی جرائم و نحوه مجازات آنها میپردازد یا به نوعی دیگر میتوان گفت بررسی جرائم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی و مقابله دولت با این گونه رفتارها به منظور برقراری نظم و امنیت اجتماعی . از مهم ترین شاخه های این ...

ادامه مطلب