بررسی پیوند اعضا از منظر فقه و حقوق ایران

بررسی پیوند اعضا از منظر فقه و حقوق ایران

24 جولای 2021

  وضعیت فقهی – حقوقی پیوند اعضا . یکی از مسائلی که امروزه در علم پزشکی بسیار بحث برانگیز است تقطیع اعضای میت برای بهره مندی در اعضای زندگان است .در عصری که دین مبین اسلام پا به عرصه وجود نهاد تمام تلاش خود را مبنی بر تکریم مردگان انجام داد به همین دلایل در اسلام مرده با احترام تغسیل و ...

ادامه مطلب